جهان بینی ماهی سیاه کوچولو

عنوانجهان بینی ماهی سیاه کوچولو
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٩٧٠
نویسندگانمنوچهر, هزارخانی،
ناشرآرش
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

آذر ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٧-٢٩
موضوعآرش, صمد بهرنگی, ماهی سیاه کوچولو (کتاب), مقاله, نقد جامعه شناسانه, هزارخانی، منوچهر
متن کامل

نقد جامعه شناختی داستان ماهی سیاه کوچولو.Authentic Sneakers | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%