جنگ و اسلحه

عنوانجنگ و اسلحه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٥٢ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدى بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, نژد جوادی پور, محمد, شاهین, مارگوت
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه١٧*٢٤س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ ترجمه محمد نژد؛ زیر نظر مارگوت شاهین (و دیگران....)

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, لیدی پلودن, لیدى بریجیت هورایتا پلاودن, مارگوت شاهین, مارگوت شاهین و دیگران, محمد نژد, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(د.ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهکتابهای مرجع؛ ١٩
متن کامل

مطالبى درباره ی تاریخچه ی جنگ؛ جنگ های مهم و پیامدها آن ها؛ جنگ افزارها؛ اهمیت آن ها. همراه با تاریخ و نام جنگ های مهم و معروف ایران.Nike air jordan Sneakers | Nike Air Max 270