جنگهای سرخپوستان

عنوانجنگهای سرخپوستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٤٤ک
عنوان فرعیبرهبری ستینگ بول
ناشرهستی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٥٦ص
اندازه٥/٢١*٥/٢٨ س.م
موضوعکتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٥٠ریال

عنوان کوتاهاز انتشارات سازمان هستی برای نوجوانان و جوانان
تیراژ٥٠٠٠٠ن
متن کامل

سرگذشت ستینگ بول، رئیس یکی از قبایل سرخپوست ها و مبارزات او با سفید پوست ها.Authentic Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp