جنگل های ایران

عنوانجنگل های ایران
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٨٦ک
پدیدآورندگان همکاردفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی,
ناشروزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٣٣ص
اندازه١٤*٥/٢٠ س.م
پدیدآورندگان

تهیه کننده دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی

موضوعادبیات ترجمه, دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهاز مجموعه کتابهای خواندنی برای دانش آموزان دبستان؛ ٩
تیراژ۵۰۰۰۰ن
متن کامل

مطالبی درباره ی جنگل هاى ایران، نوع درختان جنگلى، مراتع و بیشه زارها.
این کتاب همزمان با دهمین سالگرد انقلاب شاه و مردم تهیه شده است.best Running shoes | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion