جلسه هیأت امنای انجمن ملی اولیان و مربیان ایران

عنوانجلسه هیأت امنای انجمن ملی اولیان و مربیان ایران
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۸-۶۱، ۸۲-۸۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (رنگی)

موضوعانجمن ملی اولیا و مربیان ایران, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارش جلسه هیأت امنای انجمن اولیا و مربیان با حضور وزیران کار، آموزش و پرورش، آموزش عالی، معاون سازمان برنامه، و تعدادی از نمایندگان مجلس.latest jordan Sneakers | Air Jordan Sneakers