جشن کودکستان برسابه

عنوانجشن کودکستان برسابه
گونهمقاله
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

پنجشنبه ٢١ اسفند ١٣٢٠

شماره

س ۱۶ ش ۴۸۲۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعاطلاعات, مقاله
متن کامل

ساعت چهار و نیم بعد از ظهر روز جمعه جشن هشتمین سال تاسیس کودکستان برسابه در کانون بانوان برپا خواهد شد و برنامه ی آن عبارت است از شعر و سرود، ورزش موزون، مناظره، اپرت جشن گلها که بوسیله کودکان اجرا خواهد شد.Nike air jordan Sneakers | Releases Nike Shoes