جشن کتاب

عنوانجشن کتاب
گونهمقاله
نویسندگانصادقی,
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۷ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۸۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعصادقی, کتابخانه آموزشگاهی, کوشش, مدرسه های روستایی, مقاله
متن کامل

نقدی درباره ی کمبود کتابخانه در مدرسه های روستاها و امانت ندادن کتاب به معلمان برای مطالعه در کتابخانه های وزارت معارف.best Running shoes brand | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp