جشن بزرگداشت دهه انقلاب در انجمن ملی اولیا و مربیان ایران

عنوانجشن بزرگداشت دهه انقلاب در انجمن ملی اولیا و مربیان ایران
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۰-۳۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآصفه آصفی, انجمن ملی اولیا و مربیان ایران, سخنرانی ها, کنگره دهه بزرگداشت انقلاب (۱۳۵۱:‌تهران), مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارش از سخنرانی آصفه آصفی درمورد اهداف و عملکرد انجمن اولیا و مربیان به همراه نمایشگاه دستاوردهای انجمن.