جشنواره فیلمهای کودکان: موفق ترین رویداد سینمایی

عنوانجشنواره فیلمهای کودکان: موفق ترین رویداد سینمایی
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۷

شماره

س۳ ش۹۰۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
موضوعرستاخیز, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی درباره ی بنیان گذاری جشنواره ی فیلم های کودکان و نوجوانان همزمان با گشایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بررسی مسائلی مانند: هدف ها، نخستین جشنواره، فیلمسازان اروپای شرقی، بزرگداشت فیلمسازان و جشنواره ی ششم.jordan Sneakers | jordan Release Dates