جزیره رابینسون

عنوانجزیره رابینسون
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٢٩ک
ناشراوریژینال
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٨ص
اندازه٢٢*٥/٢٩ س.م
موضوعادبیات ترجمه, اوریژینال, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، کمیک استریپ (رنگی)

عنوان کوتاهچهار تا نخاله
متن کامل