جراحی و پزشکی

عنوانجراحی و پزشکی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢١٢ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدی بریجی
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۰-۲۰۰۰

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۵۶ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلاودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ ترجمه حسين عطائى ‏آشتيانى

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, لیدی بریجیت هوراینا پلاودن, مولی بریرلی
گروه سنی(ج،د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (رنگی، سياه و سفيد)

بهاء

۱۰۰ريال

عنوان کوتاهکتابهای مرجع
متن کامل

مطالبى درباره ى تاریخچه ى جراحى و پزشکی، ویژگى ها و اصطلاحات آن.jordan Sneakers | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth