جامی

عنوانجامی
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۲۴۳ک
پدیدآورندگانلعل, حسین
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۴ ص
اندازه۵/۲۳*۵/۱۶س.م
پدیدآورندگان

ح‍س‍ی‍ن‌ ل‍ع‍ل‌

موضوعادبیات تالیف, بی نا, ح‍س‍ی‍ن‌ ل‍ع‍ل‌, سرگذشتنامه مستند, غیرداستان, کتاب
گروه سنی(ج، د)
بهاء

۴۰ريال

عنوان کوتاهنام آوران ايران
متن کامل

شرح حال عبدالرحمن بن احمد جامى شاعر ایرانى قرن نهم.affiliate tracking url | balerínky