ت‍ق‍اض‍انامه پ‍رورش‍گ‍اه‌ ن‍ورآئ‍ی‍ن‌ وی‍ژه‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌

عنوانت‍ق‍اض‍انامه پ‍رورش‍گ‍اه‌ ن‍ورآئ‍ی‍ن‌ وی‍ژه‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۰ت
فرستندهمکدوال, ژان
گیرندهاداره فرهنگ اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷شهریور ۱۳۳۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۶ص
وضعیت رنگ

مصور(عکس – سیاه وسفید )

موضوعاداره فرهنگ اصفهان, ژان مک دال(مدرسه نورآئین ویژه نابینایان ), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست امتیاز پرورشگاه نابینایان نورآئین به وسیله مدیریت آموزشگاه نورآئین وتائیدیه ها ومدارک برای احراز هویت او وشخص معرفی شده برای مدیریت این پرورشگاه.