تک چاپ

عنوانتک چاپ
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

چاپ

منابع

رويين پاكباز. دايره المعارف هنر، ص ۱۶۵.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

تهیه‌ی یک نمونه‌ی چاپی از طرحی که غالبا با رنگ ماده‌ی روغنی بر صفحه‌ی فلزی اجرا شده باشد. با این روش می‌توان بافت‌های گوناگون و پیش‌بینی نشده‌ای بدست آورد. امروزه از سطح صیقلی مثلا شیشه نیز به جای صفحه‌ی فلزی استفاده می‌کنند.Sneakers Store | adidas