توجه به تعالیم دینی در پرورش فرزندان

عنوانتوجه به تعالیم دینی در پرورش فرزندان
گونهمقاله
نویسندگانآصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۴
موضوعآصفه آصفی, آموزش دینی, برنامه ریزی آموزشی, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

اهمیت و نقش تعالیم دینی در رشد کودکان و جلوگیری از فساد موجود در جامعه و پر رنگتر کردن آموزش های مذهبی در مدارس برای تربیت بهتر بچه ها.Nike sneakers | Men's Footwear