تهیه بودجه

عنوانتهیه بودجه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۱۸ (۱۱۹۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر تدوین بودجه ی معارف از سوی وزیر و معاونان او برای مدرسه های نسوان و مدرسه های ایلات.Nike footwear | Nike News