تن تن در آمریکا(۵۷)

تن تن در آمریکا(۵۷)
عنوانتن تن در آمریکا(۵۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص۵۷
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, استریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, تن تن در آمریکا, منابع دیداری
متن کامل