تنبیه و اثرات نامطلوب آن بر فرزند

عنوانتنبیه و اثرات نامطلوب آن بر فرزند
گونهمقاله
نویسندگانآصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۳، ۳۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآصفه آصفی, تنبیه کودکان, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی نتایج ناخوشایند حاصل از تنبیه .