تماشا در رادیو و تلویزیون

عنوانتماشا در رادیو و تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۲۶ تیر ۱۳۵۵

شماره

س۶ ش۲۷۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۷-۷۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی ، شرح و جدول زمان‌بندی برنامه‌های تلویزیون و رادیو در این هفتهtrace affiliate link | シューズ