تماشا برای کودکان و نوجوانان : کلاته نان

عنوانتماشا برای کودکان و نوجوانان : کلاته نان
گونهمقاله
شماره دسترسی٢٨٩٠م
نویسندگانمرتضی, فتحی،
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ٩ شهریور ١٣٥٣

شماره

س ٤ ش ١٧٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧٩
وضعیت رنگ

مصور

موضوعتماشا, ساعدی، غلامحسین, فتحی، مرتضی, کلاته نان (کتاب), مقاله, نقد ادبی
متن کامل

خلاصه و نقد و بررسی کوتاه کتاب «کلاته نان» اثر غلامحسین ساعدی با نقاشی ابراهیم حقیقی.