تلویزیون و بچه ها: مخاطب عمومی و مخصوص

عنوانتلویزیون و بچه ها: مخاطب عمومی و مخصوص
گونهمقاله
نویسندگانمجتهدزاده, حسین
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۵۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: حسین مجتهدزاده

موضوعتلویزیون و کودک, حسین مجتهدزاده, رستاخیز, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت افزایش برنامه های تلویزیونی ویژه ی بچه ها، اهمیت برنامه ریزی برای جلب مخاطب، تشویق به خرید تلویزیون و زمان نمایش برنامه های کودکان.