تلفن

عنوانتلفن
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۱۶۱ک
پدیدآورندگان همکارمکدونالد, نشریه
ناشرانتشارات بی‌تا
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۴ ص
اندازه۲۵*۱۶س.م
پدیدآورندگان

توسط نشریه مکدونالد تهیه و تنظیم شده است

موضوعادبیات ترجمه, انتشارات بی تا, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, نشریه مکدونالد
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (رن‍گ‍ی‌)

عنوان کوتاهک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ ه‍ا؛ ۱۶
متن کامل

مجموعه اطلاعاتی درباره ی تلفن، کابل‌های مخابراتی، مخترع تلفن، و ....bridge media | Nike React Element 87