تقویم هنری سال ۱۳۴۶ - فستیوال فیلم کودکان

عنوانتقویم هنری سال ۱۳۴۶ - فستیوال فیلم کودکان
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۴۶

شماره

س۱ ش۷۹

زبان انتشارفارسی
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآشپزی (فیلم), آیندگان, رکس، سگ چند زبانه (فیلم), فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (دومین: ۱۳۴۶: تهران), کریمی، نصرت, گل و بلبل (فیلم), مقاله, ملک جمشید (فیلم)
متن کامل

گزارشی کوتاه از دومین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در تهران با معرفی هیئت داوران و فیلم ها. همچنین به فیلم های ایرانی شرکت کننده در فستیوال اشاره شده است که عبارتند از "ملک جمشید"، "گل و بلبل" و "آشپزی". "ملک جمشید"، اثر نصرت الله کریمی برنده پلاک نقره و "رکس، سگ چندزبانه" از لهستان برنده اول مجسمه طلا شد.Best Authentic Sneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival