تعلیمات اساسی چیست ؟

عنوانتعلیمات اساسی چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانشاکرین, اکبر
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۶

شماره

دوره ۲۸ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۱۵
موضوعآموزش پایه, آموزش و پرورش, برنامه های سواد آموزی, شاکرین، اکبر, مقاله, یونسکو
متن کامل

معرفی برنامه ی تعلیمات اساسی که در حال اجرا در روستاهای کشور است و اشاره به هدف، برنامه های آموزشی و اجرای آن در کشور و اشاره به اینکه این برنامه از برنامه های یونسکو می باشد.Running sport media | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff