تعلیمات ابتدایی در انگلستان

عنوانتعلیمات ابتدایی در انگلستان
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
نویسندگانبشارت, حسن
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶-۵۱
موضوعآموزش ابتدائی, انگلستان, بشارت، حسن, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح و معرفی آموزش ابتدایی در کشور انگلستان می‌باشد که شامل دو دوره ی کودکستان و دبستان است و شرح برنامه های درسی و روش تدریس و گروه بندی دانش آموزان است و در آخر نیز به چگونگی امتحانات اشاره کرده است .bridgemedia | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf