تعطیل مدراس

عنوانتعطیل مدراس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۳۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعاصفهان, تعطیلات آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر تعطیلی یک هفته ای مدرسه ها در اصفهان به سبب بارش شدید برف.