تصویرسازی چند بعدی

عنوانتصویرسازی چند بعدی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

تصویرگری

ا. و.

پاپ آپ

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

به کاربردن موادی گوناگون مانند کاغذ، پلاستیک، فلز، طرحهای گلی، سرامیک و غیره است که به صورت لایه لایه روی هم قرار می گیرند.