تصویب طرح ایجاد دبستانهای روستایی

عنوانتصویب طرح ایجاد دبستانهای روستایی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۴۵ (۹۸۰۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعکوشش, مدرسه های روستایی, مقاله
متن کامل

خبر تجهیز یا ساخت دبستان های جدید روستایی در سراسر کشور.Nike air jordan Sneakers | Nike sneakers