تسخیر فضای کیهانی

عنوانتسخیر فضای کیهانی
گونهکتاب
شماره دسترسی۷۸۵ک
پدیدآورندگانساویتسکی, یوری
پدیدآورندگان همکارآقاجان زاده کاشی چی, ناهید
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۸۰ص
اندازه۱۳.۵*۲۰.۵س.م
پدیدآورندگان

بقلم یوری ساویتسکی؛ ترجمه ناهید

موضوعادبیات ترجمه, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, کتاب علمی, گوتنبرگ, ناهید, یوری ساویتسکی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

بهاء

۳۰ریال

متن کامل

آشنایی با راه های کشف نشده ی کیهان، اسرار جاذبه ی زمین، ناو کیهانی چگونه کار می‏کند؟ نقش انسان و دستگاه های اتوماتیک، لباس فضا نوردی و خلاصه ی از تمام اسرار زمین.Running sports | Entrainement Nike