تربیت کودکان عقب افتاده

عنوانتربیت کودکان عقب افتاده
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۴۵

شماره

دوره۳۶ ش۱و۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۷-۸۱
موضوعشعاری نژاد، علی اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا به ارزش اجتماعی افراد اشاره شد و آن را شرح داده است و سپس به تقسیم‌بندی افراد اجتماع از لحاظ توانایی‌های عملی و روانی پرداخته است و سپس هرکدام را ً شرح داده است . یکی از این تقسیم‌بندی‌ها که دانش‌آموزان عقب‌افتاده می‌باشد . موضوع اصلی این مقاله می‌باشد که دراین مقاله به علت های عقب ماندگی آنها ابتدا از نظر روانشناسی انگلیسی و سپس از نظر خودش پرداخته سپس درمان عقب‌ماندگی و همچنین در آخر چند توصیه به اولیای آموزش وپرورش کرده است .Nike Sneakers Store | Men Nike Footwear