تربیت معلم دوره راهنمایی تحصیلی

عنوانتربیت معلم دوره راهنمایی تحصیلی
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
نویسندگانپاکباز, محمد حسن
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۴۸

شماره

دوره ۳۹ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۴۴
موضوعآموزش دوره راهنمایی, پاکباز، محمد حسن, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

معرفی دوره ی راهنمایی تحصیلی که از اول مهر ماه ۱۳۵۰ برای اولین بار به اجرا گذاشته می شود، آماری از تعداد دانش آموزانی که وارد این دوره می شوند و شرح و توضیح روش های تربیت معلم و تامین معلمان مورد نیاز برای تدریس در این دوره.spy offers | Nike Air Jordan XXX Basketball Shoes/Sneakers 811006-101 Worldarchitecturefestival