تربیت قدیم - تربیت جدید

عنوانتربیت قدیم - تربیت جدید
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی, حبیب الله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آبان ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷-۵۰
موضوعصحیحی، حبیب الله, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

مقایسه‌ای بین تربیت نوع اول (روش قدیم ) و تربیت نوع دوم(تربیت جدید ) که با ذکر دلایل محکم تربیت جدید را صحیح‌تر دانسته است از جمله در شیوة جدید شناختن طبیعت طفل و طرز رفتار مربی با شاگرد به مراتب نتیجه‌بخش‌تر از روش تنبیه که در گذشته متدوال بود می‌باشد و شناسایی طبیعت طفل بسیار مهم و مفید است .trace affiliate link | Nike Dunk - Collection - Sb-roscoff