تربیت بازی

عنوانتربیت بازی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در سال ۱۹۳۴ نمایشگاهی در نیویورک برای نشان دادن بازیچه‌های آموزنده (eductional toys ) برپا شد که در آن پنجاه هزار بازیچه گوناگون در معرض تماشا قرار دادند وتمام آنها برای کودکستان ها مناسب بود و بسیاری از آنها به تکامل صنعتی وترقی امور خانگی ارتباط داشته است .short url link | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp