تدریس انشاء در دبیرستان

عنوانتدریس انشاء در دبیرستان
گونهمقاله
نویسندگانلک دیزجی, علی
ناشرمعلم امروز
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

مهر و آبان ١٣٣٧

شماره

س ۴ ش ۲،۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩-٢٥
موضوعلک دیزجی، علی
متن کامل

مطالبی درباره انشا و انشا نویسی در دبیرستان‌ها و راه‌های تشویق دانش‌آموزان به مطالعه و ساده نویسی. jordan release date | Nike - Shoes & Sportswear Clothing