تجهیز کتابخانه مدرسه اتحاد ایرانیان

عنوانتجهیز کتابخانه مدرسه اتحاد ایرانیان
گونهسند
شماره دسترسی۴۶ت‌
فرستندهایرانیان, مدیر مدرسه
گیرندهژنرال قنسولگری بادکوبه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۸
تاریخ نشر

۱۰فروردین ۱۳۰۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعژنرال قنسولگری بادکوبه, سند, کتابخانه آموزشگاهی, مدرسه اتحاد ایرانیان, مدیر مدرسه اتحاد ایرانیان, منابع نوشتاری
متن کامل

مکاتبات اداری برای اختصاص بودجه خرید کتاب برای مدرسه اتحاد ایرانیان و نتیجه ارسال کتاب ها به آن مدرسه.trace affiliate link | Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Patent" Obsidian/Blue Chill-White For Sale – Fitforhealth