تاکسی ! تاکسی ! تاکسی

عنوانتاکسی ! تاکسی ! تاکسی
گونهمقاله
نویسندگانخیر, حشمت
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعحشمت خیر, مقاله, مکتب مام
متن کامل

اعتراض به والدینی که اسم بچه ها را در مدارسی می نویسند که در فاصله دوری نسبت به خانه قرار دارد و سپس بررسی می کند که وقت بازی بچه ها در راه خانه و مدرسه می گذرد