تاسیس کودکستان

عنوانتاسیس کودکستان
گونهسند
شماره دسترسی۶۱۴ت
فرستندهاداره فرهنگ آذربایجان,
گیرندهوزیر فرهنگ,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۳۰
تاریخ نشر

۹ ارديبهشت ۱۳۳۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره فرهنگ آذربایجان, اداره فرهنگ آذربايجان, زبان ملی, سند, کودکستان ها, منابع نوشتاری, وزیر فرهنگ, وزير فرهنگ
متن کامل

طرح تاسیس کودکستان در آذربایجان به منظور توسعه و ترویج زبان فارسی و ضرورت ارسال این طرح برای تصویب در جلسه هیئت وزیران و شورای عالی فرهنگ .Best jordan Sneakers | Nike Off-White