تاریخ تعلیم و تربیت در ایران

عنوانتاریخ تعلیم و تربیت در ایران
گونهمقاله
نویسندگانسحاب, ابوالقاسم
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۱۱ (مرداد ۱۳۲۹): ۶۰-۶۱؛ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸-۳۱
موضوعسحاب، ابوالقاسم, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

به بررسی تاریخچه آموزش و پرورش در ایران پرداخته با تقسیم بندی آن به ۴ دوره ی: ۱ - تعلیم وتربیت دورة باستانی تا ظهور اسلام ۲ ـ عصر اسلامی تا عهد صفویه ۳ ـ دورة صفویه تاکنون. ۴ - دورة کنونی.Nike sneakers | Men Nike Footwear