تأسیس مدرسه

عنوانتأسیس مدرسه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۹ مرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۷۳ (۱۳۵۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعکوشش, مدرسه دخترانه, مدرسه سازی, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی تصمیم وزارت معارف برای برپایی دو مدرسه ی دخترانه در جنوب شهر و آغاز به کار آن مدرسه ها در ۱۵ شهریور ماه.