تأثیر رفتار معلم در پیشرفت کارهای مدرسه

عنوانتأثیر رفتار معلم در پیشرفت کارهای مدرسه
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانهمایون احتشامی, بتول
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران
سال انتشار۱۳۱۸
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶۲ص.
مقطع تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیفلسفه و علوم تربیتی
موضوعآموزگار, بتول همایون احتشامی, پایان نامه, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی مسئولیت های آموزشی و تربیتی معلمان و نقش شخصیت معلم، علاقه‌ی او به کودکان و ایجاد محیطی مناسب در سیر تکاملی تربیت و پیشرفت در انجام کارهای مدرسه.