تأثیر تماشای برنامه های تلویزیون در معلومات عمومی دانش آموزان

عنوانتأثیر تماشای برنامه های تلویزیون در معلومات عمومی دانش آموزان
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۴۰الف
پدیدآورندگانامین, فخرالسادات
مکان انتشارتهران
ناشرسازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، موسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی
سال انتشار۱۳۴۴
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۸ص.: جدول.- (مجموعه گزارش های تحقیقی؛۳: نشریه شماره ۱۵)
موضوعتلویزیون, فخرالسادات امین, کودکان, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی تأثیر تماشای تلویزیون در سطح دانش عمومی دانش آموزان، که به شیوه ی میدانی انجام شده و شامل تهیه ی پرسش نامه، انتخاب گروه نمونه، اجرای تست های هوش و دانش عمومی، استخراج نتایج و ارزیابی تفاوت دانش عمومی گروه های نمونه.Nike Sneakers Store | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp