ب‍ل‍ب‍ل‌ و ک‍لاغ‌(۱۲)

عنوانب‍ل‍ب‍ل‌ و ک‍لاغ‌(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٦]

شماره صفحهص١٢
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعبلبل و کلاغ, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
ب‍ل‍ب‍ل‌ و ک‍لاغ‌(۱۲)