ب‍ر م‍ز‌ار ق‍ص‍ه‌ گ‍و: ی‍ک‍س‍‍ال‌ ‌از م‍رگ‌ ص‍ب‍ح‍‍ی‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ گ‍و‌ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ س‍خ‍ن‌ ش‍‍ه‍ر م‍‍ا م‍ی‍گ‍ذرد

عنوانب‍ر م‍ز‌ار ق‍ص‍ه‌ گ‍و: ی‍ک‍س‍‍ال‌ ‌از م‍رگ‌ ص‍ب‍ح‍‍ی‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ گ‍و‌ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ س‍خ‍ن‌ ش‍‍ه‍ر م‍‍ا م‍ی‍گ‍ذرد
گونهمقاله
ناشرت‍‍ه‍ر‌ان‌ م‍ص‍ور
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

ج‍م‍‍ع‍ه‌ ۱۷ ‌آب‍‍ان‌ ۱۳۴۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٨، ٥٠
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتهران مصور, سرگذشتنامه مستند, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

شرح حال فضل الله مهتدی (صبحی) به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت او.Running sports | Women's Nike Superrep