ب‍ال‍م‍اس‍ک‍ه‌ ی‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌

عنوانب‍ال‍م‍اس‍ک‍ه‌ ی‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۲۰ت‌
فرستندهمیرمطهری,
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

۲۰بهمن ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعبالماسكه, سند, منابع نوشتاری, میرمطهری (رئیس مرکز آموزش کودکان تیزهوش)
متن کامل

اطلاع رسانی به والدین درباره چگونگی برگزاری مراسم ب‍ال‍م‍اس‍ک‍ه‌ ی‌ ک‍ت‍اب‌.