ب‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌ ، ج‍ه‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌

عنوانب‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌ ، ج‍ه‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
گونهسند
شماره دسترسی۲۵۰ت
فرستندهبنی احمد, ابراهیم
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۷
تاریخ نشر

۱۰ آبان ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶ص
موضوعابراهیم بنی‌ احمد, بازی کودکان (نشریه ), جهان تربیت (نشریه ), سند, منابع نوشتاری, نشریه خردسالان
متن کامل

گ‍زارش‍ی‌ از چ‍اپ‌ دو ن‍ش‍ری‍ه‌ " ب‍ازی‌ ک‍ودک‍ان "‌ و " ج‍ه‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ " و س‍ال‌نگ‍اش‍ت‌ زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌‌ی ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‌اح‍م‍د