بگذارید بچه‌ها به راحتی امتحان بدهند

عنوانبگذارید بچه‌ها به راحتی امتحان بدهند
گونهمقاله
نویسندگانآصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۸
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۴
موضوعآصفه آصفی, امتحانات, فشار روانی, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

پیشنهادهایی برای پیشگیری از اضطراب بچه‌ها در دوران امتحانات . همراهی با کودک در نخستین روزهای مدرسه ، امتحان گرفتن از آنها ، مأنوس ساختن کودک به محل امتحان و همراه بودن با کودک در زمان امتحان ، جلوگیری از بیخوابی او قبل از امتحانات و . ..