بچه های ننر

عنوانبچه های ننر
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: حسام الدین امامی

موضوعحسام الدین امامی, روانشناسی تربیتی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

درباره ی محبت بی سبب به کودک که سبب تربیت نادرست او می شود.