بودجه معارف

عنوانبودجه معارف
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۴۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

گزارش طرح کمبودها و مشکلات و تأکید بر توجه به کمبود مدرسه ها، شمار دانش آموزان، گسترش آموزش های دوره ی متوسطه، تربیت معلم، گسترش مدرسه های کشاورزی و تجاری، تربیت زنان برای وظایف خانه داری با توجه به تهیه ی بودجه ی سال ۱۳۰۹ وزارت معارف، دستور تهیه ی بودجه ی سال ۱۳۰۹ وزارت معارف و شرح بندهای آن.url clone | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD