به کودک فشار نیاورید

عنوانبه کودک فشار نیاورید
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعحسام الدین امامی, رشد کودک, مقاله, مکتب مام
متن کامل

توصیه به والدین که توقع بیش از اندازه از کودک خود نداشته باشند و اینکه اجازه دهند تا کودک رشد تدریجی و طبیعی خود را طی کند و از فشار آوردن به او که در هر سنی رفتار و کرداری بزرگتر از سنش نشان دهد، دوری نمایند.