به مناسبت نمایشگاه کتاب های ویژه کودکان و نوجوانان

عنوانبه مناسبت نمایشگاه کتاب های ویژه کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, احیائی،
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-۱۳۷۹

عنوان فرعیادبیات کودکان و چشم انداز تازه اش "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۵

شماره

س۱ ش۲۸۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاحیائی، محمود, ادبیات كودكان, رستاخیز, روز جهانی کتاب کودک, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نقد و بررسی, نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان (۱۳۵۵: تهران)
متن کامل

گزارشی درباره ی برگزاری نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان به مناسبت روز جهانی کتاب کودک از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ارائۀ ی توضیحاتی در زمینه تنوع موضوع ها، اندازه ها، کشش و جاذبه ی تصویر و نقاشی و ویژگی های دیگر کتاب ها.Sport media | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff